POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP

Geen producten in je winkelmand.

Your address will show here +12 34 56 78
LESREGLEMENT
 1. Het volgen van de padellessen gebeurt op eigen risico. De padelschool is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de padelles van speler of speelster bij de padelschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 2. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur.
 3. Er wordt in principe geen padelles gegeven op officiële feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) en tijdens de meeste basisschoolvakanties. Padellessen die uitvallen in verband met officiële feestdagen worden ingehaald. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
 4. Als een padelles niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen.
 5. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte en verhindering van de leerling. In overleg met de trainer mag er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 6. Als een cursist eenmaal het lesgeld heeft betaald is er geen teruggave mogelijk.
 7. Eenmaal aangevangen padellessen worden in principe niet ingehaald. Indien anders bepaald door de trainer.
 8. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met een lid van de accommodatiecommissie, of de padelles wel of geen doorgang kan vinden bij slecht weer.
 9. Bij regen wordt de eerste regenles ingehaald, de tweede regenles is voor rekening van de leerling, de derde regenles wordt weer ingehaald en de vierde is voor risico van de leerling etc.
 10. Bij sneeuw en bevriezing van de baan vervalt de padelles en wordt deze ingehaald. U krijgt hiervan bericht van de trainer.
 11. UM PADEL ACADEMY zal naar eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. Bij afname van de vooraf bepaalde groepsgrootte zal dan wel het lesgeld toenemen en een aanvullende factuur gestuurd worden.
 12. Personen die geen lid zijn van TPC Unicum kunnen maximaal 5 padellessen volgen. Personen die lid gaan worden van TPC Unicum kunnen in de winter, voorafgaand aan het zomerseizoen dat zij lid worden, wel lessen volgen.
 13. Bij een indoor cursus, bijvoorbeeld in de winter, zullen de kosten van de baanhuur inbegrepen zijn bij de prijs.
 14. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is worden de totale kosten door het aantal leerlingen gedeeld.
 15. De leerling geeft aan, door het inschrijven via de APP, de bijbehorende kosten te zullen accepteren. Indien de leerling hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand aan de eerste padelles kenbaar gemaakt te worden.
 16. Het lesgeld dient in de week van de cursus (voor de eerste les) betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden er administratiekosten (10 euro) in rekening gebracht.
 17. Het lesgeld betaalt u via een factuur. Deze wordt verzonden voor aanvang van de cursus.